SDP - system®


Zintegrowany System Pomiaru Zmiennych Psychologicznych, w tym funkcji poznawczych i psychomotorycznych z równoczesnym pomiarem wybranych parametrów fizjologicznych, jest propozycją dla psychologów, a także lekarzy, farmakologów oraz wszystkich specjalistów, dla których niezbędna jest całościowa ocena poziomu funkcjonowania człowieka. Proponowany System pozwala na określenie aktualnego poziomu sprawności funkcjonalnej układu nerwowego oraz tych zmiennych, które w istotny sposób go modyfikują (np. reaktywność, nastrój, cechy osobowości, samoocena i in.)

ZASTOSOWANIE


MOŻLIWOŚCI:

System umożliwia wszechstronną i kompleksową diagnostykę psychologiczną osób w różnych grupach wiekowych. Matryce testowe można dostosować do możliwości osoby badanej, wynikających z zakresu i rodzaju obciążeń chorobowych oraz istniejących dysfunkcji.
Można go stosować w:

 • diagnostyce funkcji poznawczych i psychomotorycznych
 • diagnostyce klinicznej i eksperymentalnej
 • ocenie przydatności zawodowej

Szczególnie przydatny w diagnostyce osób wykonujących zawody trudne i niebezpieczne np. diagnostyce kierowców i operatorów.

INNOWACYJNOŚĆ:
 • możliwość wielokrotnego stosowania testów, zmienna wyuczenia została ograniczona do minimum;
 • minimalizacja czynników zakłócających o charakterze językowym oraz kulturowym – testy typu „culture free”;
 • praktycznie nieograniczone możliwości rozbudowy matryc testowych, zmiany parametrów ekspozycyjnych, tworzenie kwestionariuszy i wywiadów
 • eksport wyników do arkusza kalkulacyjnego
 • przeprowadzenie badań w środowisku badanego – zestaw mobilny;
 • możliwość stworzenia wybranej wersji językowej
ODBIORCY:
 • Pracownie Psychologii Pracy i Transportu
 • Pracownie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Psycholodzy oddziałów szpitalnych
 • Indywidualne Gabinety Psychologiczne
 • Uczelnie Wyższe
 • Ośrodki Rekrutacji HR

MODUŁY ZADANIOWE


SDP-System front

System został wyposażony w uniwersalną klawiaturę, dostosowaną do założeń ergonomicznych, możliwości percepcyjnych i motorycznych badanych osób np. po incydentach neurologicznych czy też osób w starszym wieku. Badany reagując na przycisk wyczuwa jego kształt, ruch, słyszy również charakterystyczny "klik".

SDP-System MPR SDP-System Kwesionariusz

Zadania testowe obejmują zarówno obszary badań wymieniane przez metodykę (w zakresie psychologii transportu) jak i zmienne o charakterze psychofizjologicznym. Dzięki temu uzyskujemy pełniejszy obraz diagnozowanej osoby. Psycholog układa samodzielnie zestaw zadań testowych lub wybiera opcję dedykowaną przez System (w zależności od celu badania). W podręczniku metodycznym SDP zaprezentowano szereg analiz korelacyjnych dotyczących powiązań z innymi metodami takimi jak: TMS-K, EPQ-R(S), Test Poppeleutera czy testy czasu reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, które pozwalają na wybór odpowiednich zadań testowych, alternatywnych do powszechnie stosowanych metod.

SPECYFIKACJA


SDP-System back
SDP-System opis tyłu

SDP-System manipulatory

PRZYCISKI NOŻNE

W skład systemu wchodzą również manipulatory rejestrujące reakcje kończyn dolnych, których sprawność i właściwa koordynacja ma znaczenie m.in. w kierowaniu pojazdami samochodowymi, ciężkim sprzętem budowlanym czy też sprzętem magazynowym typu wózki widłowe i transportowe.


SŁUCHAWKI

Zastosowane w Systemie słuchawki służą do emisji bodźców dźwiękowych w zadaniach testowych, badających czasy reakcji prostej i złożonej, a także do ekspozycji dystraktora dźwiękowego w badaniu koncentracji uwagi oraz odporności na bodźce zakłócające.

SDP-System słuchawki

SDP-System HR

CZUJNIK TĘTNA

W systemie pomiar tętna odbywa się w czasie rzeczywistym i ma charakter ciągły. Do jego pomiaru zastosowano optyczny sensor tętna Polar OH1 zakładany na nadgarstek. Sensor obsługuje transmisję Bluetooth i ANT+.


JUŻ WKRÓTCE:

Czujnik GSR do pomiaru przewodności skóry, który zapewnia wysokiej jakości, naukowo niezawodne dane. Mały rozmiar, lekka konstrukcja oraz bezprzewodowe połączenie z Systemem pozwala na pełny zakres ruchu kończyn podczas badania.

SDP-System kufer

PROJEKTY


Projekty SDP-System

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

seminarium z zakresu medycyny i psychologii sportu nt. nowych metod diagnostyki sportowców. Badaniu poddano piłkarzy z Hiszpanii i Polski, grających w zawodowej lidze futsalu.


Sprawność psychomotoryczna i poznawcza
osób poddanych działaniu wibracji

projekt realizowany z udziałem pracowników firmy Vitberg z Nowego Sącza, produkującej innowacyjne materace wibracyjne.

Projekty SDP-System

Projekty SDP-System

"36,6"

program stacji TVN, przedstawiający przy pomocy ekspertów najnowsze technologie stosowane w diagnostyce a także terapii i profilaktyce wielu chorób. Sezon 6, odcinek 8.


Bike Expo

Narodowy Test Rowerowy 2019 na stadionie PGE Narodowy, gdzie ekstremalny kolarz - Valerjan Romanovski podjął pierwszą na świecie próbę ustanowienia nowej kategorii rekordów Guinessa w jeździe na rowerze w warunkach głębokiego chłodu. Podczas próby "dotarł" do temperatury minus 160 stopni Celsjusza.

Projekty SDP-System

Projekty SDP-System

Sprawność psychomotoryczna kierowców

rozprawa na stopień doktora, zrealizowana na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jej wyniki oparto na badaniach metodą SDP - system grupy ok. 2200 zawodowych kierowców.


Zastosowanie słowackiej wersji językowej
systemu SDP w badaniach psychofizjologicznych

realizacja cyklu badań w odniesieniu do zmiennych kulturowych przeprowadzonych pod kierunkiem doc. Ivana Uhera z udziałem studentów Uniwersytetu w Koszycach na Słowacji.

Projekty SDP-System

Projekty SDP-System

Sprawność psychomotoryczna i poznawcza
chorych po udarze mózgu i rehabilitacji

rozprawa na stopień doktora, zrealizowana na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Badaniami objęto chorych po przebytym udarze mózgu, poddanych rehabilitacji neurologicznej w warunkach szpitalnych.


Determinanty pomyślnego starzenia
seniorów aglomeracji śląskiej

projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolenia Wyższego.

Sprawność funkcji poznawczych
i motorycznych w okresie inwolucji

badaniami objęto pacjentów Oddziału Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach z rozpoznaną wielochorobowością i wielolekowością.

Sprawność funkcji poznawczych
i psychomotorycznych w terapii opioidowej

projekt badawczy prowadzony z udziałem osób cierpiących z powodu dolegliwości bólowych.

Projekty SDP-System

KONTAKTUmów się na spotkanie z konsultantem.
Poznasz możliwości diagnostyczne systemu, metodologię badań, zasady obsługi i interpretacji wyników oraz zakres stosowania.


Krzysztof Horoszkiewicz Horeszko

Poznań

 +48 502 610 036

 k.horoszkiewicz@sdp-system.pl
Grzegorz Załęski PsychologGorlice

Rzeszów

 +48 500 409 854

 g.zaleski@sdp-system.pl
Olimpia Holeczek Olimportant

Mikołów

 +48 731 140 736

 badania@olimportant.pl